Previous Frame Next Frame

Over Q-TC


Q-TC Nederland B.V. is opgericht met een innoverende en inspirerende visie: Real-time zichtbaarheid voor organisaties in de totale end-to-end keten. Met deze visie heeft Q-TC al vele vooraanstaande organisaties ondersteund en verschillende implementaties succesvol afgerond.

Q-TC geeft organisaties inzicht in end-to-end bedrijfsprocessen met de Busienss Operational Intelligence (BOI) platform. Dit stelt organisaties in staat hun totale bedrijfsproces te besturen én te optimaliseren en biedt daarmee snelheid en kracht om direct op kritische situaties te anticiperen. Het BOI platform zorgt voor snelle analyses, visualisaties en het verstrekken van de juiste real-time informatie op elk gewenst niveau.

Organisaties worden dagelijks geconfronteerd met een continue veranderende omgeving. Klanten, leveranciers, medewerkers, eigenaren, aandeelhouders en overheden stellen steeds veranderende eisen aan uw organisatie. Dit resulteert vaak tot het aanpassen van bedrijfsprocessen en de bedrijfsvoering. Het gevolg is dat bedrijfsprocessen en de inrichting van de verschillende systemen uiteen lopen. Dit zorgt dat het afstemmen van IT functies op zakelijke doelstellingen bij veel organisaties een probleem is. Het spanningsveld dat ontstaat tussen wat de business vraagt van IT en wat IT levert aan de business is juist de plek waar Q-TC de verbindende rol op zich neemt.

klik hier om meer te lezen

Oplossingen


Zichtbaarheid

Het BOI platform zorgt ervoor dat het totale proces end-to-end zichtbaar wordt gemaakt, vanuit de strategische top van de organisatie tot aan het operationeel niveau. Beslissingen kunnen aantoonbaar beter en sneller worden genomen, omdat business eigenaren de juiste informatie ter beschikking krijgen. Tevens kunnen de effecten van strategische beslissingen zichtbaar worden gemaakt en kan worden beoordeeld of de gewenste effecten worden bereikt.


Real - Time

Mist uw organisatie iets? Helaas, het antwoord is meestal: Ja.

Dit constateert Q-TC regelmatig bij verschillende organisaties. De meeste organisaties krijgen achteraf, op alleen data gebaseerde, informatie. Deze informatie komt uit verschillende systemen en vele rapportages. Denk aan maand- en kwartaalrapportages. Herkenbaar? Dit soort informatie is reactief, dus altijd achteraf en zo loopt u elke keer achter de feiten aan. Dit kan anders. Uw organisatie van reactief naar proactief transformeren? Dat kan met het real-time BOI platform.

Controle

Het BOI platform maakt het mogelijk om vanaf de top de regie te voeren over de operationele, tactische en strategische processen, waardoor er vanuit de business gemanaged kan worden en de IT echt de enabler kan worden die de organisatie nodig heeft. Het BOI platform is real- time en zorgt daardoor voor een proactieve organisatie.


Branches


Services


Q-TC begeleidt een organisatie door het gehele implementatietraject heen. Een implementatietraject heeft verschillende fases.


1. Er wordt gestart met een workshop waarin het end-to-end proces van een organisatie in een business model wordt gemodelleerd en zo concreet voor de betreffende organisatie een erkend strategiepunt in kaart wordt gebracht. Een blue-print waarin de strategie, de processen en de belangrijke KPI’s worden bepaald.


2. Vervolgens wordt er een Proof Of Concept gestart. Hierbij wordt in enkele weken het model voor de organisatie opgezet, de functionaliteit van de oplossing getoond en wordt de toegevoegde waarde bevestigd. Als model in de PoC voor uw organisatie is opgezet, kunnen de ondersteunende IT toepassingen goed worden ingericht. De essentiële behoeften van de organisatie komen naar boven, waardoor er vanuit een management perspectief naar de implementatie van elk project/toepassing gekeken kan worden.


3. De volledige uitrol van het project en de nazorg zijn de laatste stappen van het implementatieproject. Q-TC staat voor service en kwaliteit. Onze service stopt niet bij de oplevering van het project. Wij blijven in contact met onze klanten en ondersteunen waar nodig.

Contact


Om in contact te komen kunt u onderstaande formulier invullen.

* Verplicht